Prejsť na obsah

Úradná tabuľa

Projekty mesta

Projekt CSG - Cities for Sustainability Governance

Cieľom projektu je podporiť mestá v ich úsilí integrovať a zosúladiť ciele udržateľného rozvoja (SDGs) zakotvené v Agende 2030 s ich miestnymi politikami a modelmi riadenia samosprávy