Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.05.2024 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Obytný súbor „POVRAZY“ – zmena II.“
Mesto Košice v spolupráci s navrhovateľom podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP Vás pozýva na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Minebea AccessSolutions, Košice – Nová lakovacia linka“, ktoré sa uskutoční v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke D 310 na 3. poschodí dňa 11. júna 2024 (utorok) o 14.00 hod.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.04.2024 bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené záverečné stanovisko z procesu posudzovania navrhovanej činnosti: „Volvo Car Košice.“