Prejsť na obsah

Články - Projekty mesta

Zoznam aktuálnych článkov

Cieľom projektu je podporiť mestá v ich úsilí integrovať a zosúladiť ciele udržateľného rozvoja (SDGs) zakotvené v Agende 2030 s ich miestnymi politikami a modelmi riadenia samosprávy
Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre kvalitnú športovú prípravu pre deti ZŠ a MŠ Želiarska, pre deti navštevujúce mládežnícke a športové kluby a zároveň prispieť k rozvoju amatérskeho športu v nižších ligách a zvýšeniu telesnej zdatnosti

Predošlá strana
Ďalšia strana