Prejsť na obsah

23.11.- Strategická zámena nehnuteľností prinesie nové pracovné miesta

Memorandum o porozumení medzi Mestom Košice a tromi významnými partnermi –
T-Systems Slovakia, HLG Stav a Cassovar business center, ktoré podpísali dnes primátor mesta Košice František Knapík, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia Jozef Ondáš, konateľ HLG Stav Fabrizio Rota a predseda predstavenstva Cassovar business center Jozef Koľ, prináša obyvateľom nové pracovné miesta, investície a rozvojové programy.

Jeho predmetom je zámena pozemkov a budovy vo vlastníctve HLG Stav na Floriánskej ulici za pozemky vo vlastníctve mesta Košice na Vojenskej ulici. Spoločným podpisom sa zosúladili záujmy súkromných investorov s potrebami obyvateľov mesta.
„Vzhľadom na intenzitu zástavby, potrebu dopravného napojenia administratívneho komplexu Cassovar a požiadavku spoločnosti HLG Stav na intenzívne využitie územia, účastníci Memoranda vyhodnotili tento zámer ako najlepšie súčasné riešenie, pričom sa vytvorí aj oddychová zóna s parkom. Navyše, zámena nehnuteľností vytvorí nové moderné pracovné prostredie pre vyše tisíc dvesto pracovníkov a zároveň otvára bránu k vytvoreniu ďalších štyristo pracovných miest v spoločnosti T-Systems Slovakia, ktorá je významným investorom v oblasti informačných technológií a dnes zamestnáva už vyše dvoch tisíc špičkových odborníkov," skonštatoval primátor mesta František Knapík.

Vyriešením dopravnej situácie v uvedenej lokalite bude umožnené dobudovanie druhej etapy Cassovaru, kde investori rozšíria svoje podnikateľské zázemie.

„Mimoriadne ma teší fakt, že spolu s rozvojom T-Systems Slovakia zveľadíme aj okolie moderného administratívneho centra Cassovar, voľne prístupné všetkým občanom a návštevníkom Košíc. Verím, že v tomto atraktívnom prostredí bude vedľa kaplnky raz stáť aj socha niektorého z významných Košičanov," povedal Jozef Ondáš, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia a nositeľ ocenenia Manažér roka 2010.

Spoločnosť HLG Stav má záujem na získaných pozemkoch na Vojenskej ulici realizovať výstavbu polyfunkčného domu s minimálne štyridsiatimi bytovými jednotkami. Na mieste dnešných schátralých objektov vznikne okolo Kaplnky Sv. Floriána, ktorá je pamiatkovo chránená, parková výsadba., ktorá vhodne doplní komplex moderných budov. Existujúce objekty dnes bránia definitívnemu vyriešeniu križovatky ulíc Žriedlová - Floriánska. Križovatka je pre mesto Košice strategickým dopravným uzlom, ktorým by mohli byť prepojené ulice Vojenská a Žriedlová, ako aj napojené tiež budúce rozvojové územie medzi Terasou a Starým mestom,tzv. asanačné pásmo.

Autorom architektonického riešenia Cassovar bussines centra je architekt Ľubomír Závodný, rezidenčnej časti architekt Miroslav Marynčák a štúdie HLG stav je architekt Peter Marcinko.