Prejsť na obsah

Celonárodné testovanie čaká zajta aj 1615 košických deviatakov

V stredu 20. marca 2024 sa na Slovensku uskutoční celonárodné testovanie deviatakov. Preverí ich gramotnosť v slovenskom jazyku a matematike. V Košiciach sa do testovania zapojí 1615 žiakov z 34 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Premiantov majú na ZŠ s MŠ Želiarska

V porovnaní s celoslovenským priemerom si v minulom školskom roku takmer polovica košických škôl počínala nadpriemerne v slovenčine, kde ako najlepšie boli vyhodnotené ZŠ s MŠ Želiarska 4, ZŠ Hroncova a ZŠ Mateja Lechkého na ulici Jána Pavla II. Ešte viac sa našim základným školám im darilo v matematike, keď nadpriemerné výsledky dosiahla viac ako polovica škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Najúspešnejšie matematické hlavičky mali v uplynulom školskom roku na ZŠ s MŠ Želiarska, ZŠ Mateja Lechkého na ulici Jána Pavla II a na ZŠ Staničná.

"Naše školy už dlhodobo patria v tejto oblasti medzi najúspešnejšie na Slovensku. Veríme, že aj pri tohtoročnom testovaní naši žiaci nesklamú a svojimi výsledkami urobia radosť nielen sebe, ale aj rodičom a pedagógom, ktorí sa im počas celej ich povinnej školskej dochádzky venovali," skonštatovala vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.

S cieľom zabezpečiť deviatakom optimálne podmienky pre koncentráciu pristúpila väčšina košických škôl aj tento rok k alternatívnemu programu pre ich mladších spolužiakov. V závislosti od kapacitných a organizačných možností škôl udelili niektorí riaditelia žiakom riaditeľské voľno alebo im pripravili mimoškolské aktivity.

Výsledky môžu byť vstupenkou na strednú školu

Testovanie každoročne sprevádzajú prísne opatrenia s cieľom zabezpečiť jeho objektívnosť. Zapečatené testy sa otvoria až pred začiatkom testovania za účasti koordinátora, administrátorov, riaditeľa školy a externého dozoru – pedagóga z iného vzdelávacieho zariadenia, ktorého totožnosť je do poslednej chvíle neznáma.

Hlavným cieľom celonárodného testovania je monitorovať a hodnotiť vzdelanostnú úroveň deviatakov končiacich ZŠ. Na základe výsledkov sa následne dá analyzovať kvalita jednotlivých škôl alebo ich porovnávať medzi sebou. Testovanie je rovnako dôležité pre samotných žiakov a ich rodičov, keďže im poskytuje informácie o úrovni vedomostí, silných a slabých stránkach. Výsledky testovania následne preberá portál základných a stredných škôl INEKO, ktorý ich zohľadňuje pri každoročnom hodnotení škôl. Niektoré stredné školy berú výsledky do úvahy pri prijímacom konaní na strednú školu.