Prejsť na obsah

Do Košíc môže prísť 2,5 milióna eur z eurofondov

Mesto Košice chce získať finančné zdroje z eurofondov vo výške takmer 2,5 milióna eur. Na utorkovom rokovaní mestského zastupiteľstva schválili poslanci štyri žiadosti predložené primátorom Jaroslavom Polačekom (nezávislý) o to, aby sa mesto mohlo uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci plánovaných výziev z eurofondov.

Na troch škôlkach by pribudli zelené strechy

V rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 by sa mohol v metropole východu realizovať projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy - Materská škola, Kalinovská 9, Košice za 1,4 milióna eur. V rámci neho by v tejto škôlke zateplili obvodové steny a strechy, vymenili výplne otvorov na oknách a dverách. Pribudlo by aj LED osvetlenie, hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému a termostatizácia a vegetačné strechy.

Z rovnakého eurofondového programu by sa financoval aj projekt Realizácia vodozádržných opatrení na objektoch materských škôl. Konkrétne by išlo o vodozádržné opatrenia pomocou vegetačnej vrstvy strešného plášťa v materských školách Povstania českého ľudu 11 za 93 841 eur a Bernolákova 14 za 68 369 eur. Výška spolufinancovania pre túto výzvu je stanovená na nula percent, mesto Košice by v prípade úspechu financoval len prípadné neoprávnené výdavky.

Rovnako z Programu Slovensko 2021-2027 by sa mohla zrealizovať Rekonštrukcia budovy Knižnice pre mládež mesta Košice na Humenskej ulici 9, Košice v predpokladanej hodnote 650 000 eur. V rámci modernizácie by sa uskutočnila jej úplná debarierizácia, vymenilo interiérové vybavenie vrátane podlahy, zníženia stropu alebo výmen svietidiel a vnútorných dverí. Takisto by sa zakúpili technické zariadenia na čistenie vzduchu a meranie tvárovej teploty tváre. Okrem toho by sa zakúpil nový knižnično-informačný systém Tritius, ktorý slúži pre všetky pobočky knižnice.

Mesto sa z Plánu obnovy a odolnosti SR uchádza aj o finančné zdroje v rámci projektu Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu. V prípade úspechu by v metropole východu pribudlo 20 kusov nabíjačiek AC – tzv. pomalá“ nabíjacia stanica. Bolo by to aj v súlade so „Stratégiou rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice“ (SRD), ktorého súčasťou je Plán udržateľnej mestskej mobility (PUM). Z eurofondov by mesto na ich zriadenie dostalo maximálne 72 000 eur, pričom minimálne predpokladané náklady na ich obstaranie by predstavovali 166 823 eur. Poslanci schválili, že mesto by tento projekt spolufinancovalo sumou vo výške cca 94 823 eur.  

V pláne je 20 nabíjačiek pre elektroautomobily na sídliskách

V mestskej časti Staré Mesto by boli elektronabíjačky nainštalované na Svätoplukovej 2 a Československej armády 3. Na Severe by to bolo na Lomnickej 6, na Juhu na Lomonosovovej 24, Jantárovej 10, resp. pri hlavnej ceste na tejto ulici. V mestskej časti Nad jazerom by sa elektronabíjačky využili na Talinskej 1, na Západe by to bolo na Kežmarskej 1 a Idanskej 15. V Mestskej časti Sídlisko KVP by išlo o zastávky MHD pri Poliklinike KVP, resp. Drábova a na Sídlisku Ťahanovce na Pekinskej 14. Pozmeňovacím návrhom Mareka Fedoročka (Košický klub) sa pôvodne uvažovaná lokalita pri Krematóriu vymenila za Čínsku ulicu.

Poslanci schválili aj zapojenie mesta do projektu s názvom "Mestské parky biodiverzity, Mestské parky biodiverzity ako spoločné tvorivé platformy na zlepšenie biodiverzity, vzdelávania a zapojenie komunít do ekologickej obnovy miest" pre roky 2025 - 2027. Hlavným výstupom projektu bude návrh na zriadenie mestského parku biodiverzity v Košiciach.

„V tejto súvislosti sa mesto Turku obrátilo na mesto Košice s ponukou stať sa jedným z „transferových miest“, ktoré môže na projekte spolupracovať. Tým môžeme získať prístup ku všetkým výstupom projektu, riešiť ich aplikovateľnosť v podmienkach mesta Košice a to od štúdie uskutočniteľnosti až do úrovne konkrétnej malej investície, ktorou môže byť iniciovanie vzniku parku biodiverzity v Košiciach,“ uviedol pri predkladaní materiálu primátor.

Finančné prostriedky z projektu budú použité na financovanie personálnych výdavkov existujúcich úväzkov zamestnancov, ktorí budú pracovať na projekte a obstaranie podkladov na zriadenie parku. Celkové náklady projektu na strane mesta by predstavovali 150 000 eur, výšky príspevku z eurofondov by dosiahla 120 000 eur. Aktivity mesta Košice by začali v nasledujúcom roku.