Prejsť na obsah

Envirohliadky mestskej polície oslavujú 5 rokov úspešnej činnosti

Pred piatimi rokmi vyšli prvýkrát do ulíc príslušníci tzv. envirohliadok Mestskej polície Košice. Presne štyri desiatky špeciálne vyškolených mestských policajtov sa od marca 2019 venujú ochrane životného prostredia.

„Hlavným cieľom bolo zaviesť špeciálnu službu ochrany životného prostredia, čo nám v meste dovtedy chýbalo. Teší ma, že tento náš nápad si podobne ako napr. adopcia chodníkov v zime  získal veľkú dôveru Košičanov. Na každej stanici Mestskej polície máme viacero príslušníkov, ktorí sa zameriavajú najmä na kontrolu stavieb, odpadov a celkovej čistoty v meste. Takisto dbajú na dodržiavanie hygienických predpisov, ochranu zelene, či rekreačných a detských zariadení a sústreďujú sa aj na nedovolený výrub drevín,“ uviedol košický primátor Jaroslav Polaček

Policajti riešia aj nedovolené nakladanie s odpadom

Envirohliadky veľmi často riešia aj nedovolené nakladanie s odpadom, vyberanie odpadu z kontajnerov a znečisťovanie okolia kontajnerovísk.

„Počas uplynulého roka naši príslušníci našli a zdokumentovali 72 novozaložených „čiernych skládok. Riešili tri 796 prípadov porušenia Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Išlo najmä o vyberanie odpadu z nádob na zber komunálneho odpadu a ďalších 289 rôznych porušení,“ informoval náčelník Mestskej polície v Košiciach Slavomír Pavelčák.

Ak je občan svedkom vytvárania čiernej skládky, vykladania nadrozmerných alebo stavebných odpadov na stanovištia kontajnerov, mal by to okamžite oznámiť na linke MsP 159 alebo linke 158. Po oznámení vyšle operačné stredisko podľa Pavelčáka v čo najkratšom čase na miesto policajnú hliadku. Občania môžu byť nápomocní aj pri identifikácii pôvodcu znečistenia tým, že vyhotovia fotografiu, poznačia si evidenčné číslo vozidla a pod. a poskytnú tieto údaje hliadke MsP.

Košice patria v odstraňovaní vrakov k najúspešnejším mestám

Vlani vykonali príslušníci envirohliadok v mestských častiach aj 1 079 preventívno-bezpečnostných zameraných na dodržiavanie zákonov a VZN, ktorými sa upravujú podmienky držania, vodenia a chovu psov resp. iných spoločenských zvierat. Kontrolovali aj porušenie VZN týkajúcich sa čistoty verejných priestranstiev a verejného poriadku, ktoré v 202 prípadoch nedopadlo pozitívne. Až v 2 966 prípadoch nastalo porušenie zákona o priestupkoch týkajúce sa znečistenie verejného priestranstva, nedovoleného záberu verejného priestranstva a iných.

Pre environmentálne hliadky MsP je najväčšou výzvou odstraňovanie starých nepojazdných vozidiel tzv. autovrakov z verejných priestranstiev. Tieto staré vozidlá totiž predstavujú nielen veľkú záťaž pre životné prostredie, ale často ohrozujú aj samotných občanov mesta. Od začiatku tohto roka príslušníci MsP pri riešení tejto problematiky veľmi úzko spolupracujú aj so zamestnancami Bytového podniku mesta Košice (BPMK).

„Pri odstraňovaní autovrakov z verejných priestranstiev musíme prekonávať množstvo legislatívnych prekážok. Aj napriek tomu sa však môžeme pochváliť tým, že v porovnaní s inými mestami na Slovensku, patrí mesto Košice v boji s touto problematikou k najúspešnejším. Iba v roku 2023 sa nám z ulíc mesta podarilo odstrániť celkovo až 252 starých nepojazdných vozidiel,“ dodal Slavomír Pavelčák.