Prejsť na obsah

Informácia o „Upovedomení OÚ Košice, odbor SoŽP, Komenského 52, Košice o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia“: Žiadosť o výrub 263 ks stromov rastúcich na pozemkoch v k. ú. Šebastovce pre žiadateľa spol. Valaliky Industrial Park, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

Informácia o „Upovedomení OÚ Košice, odbor SoŽP, Komenského 52, Košice  o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia“: Žiadosť o výrub 263 ks stromov rastúcich  na pozemkoch v  k. ú.  Šebastovce,  Barca a Železiarne pre žiadateľa spol. Valaliky Industrial Park, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01  Bratislava