Prejsť na obsah

Košice spúšťajú transparentné výberové konania na miesta šéfov mestských podnikov

Mesto Košice vyhlásilo v dvoch kolách výberové konania na posty riaditeľov mestských podnikov a organizácií. Do 15. augusta 2019 sa môžu odborníci a odborníčky, ktorí splnia podmienky, prihlasovať na post riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice, Bytového podniku mesta Košice, Tepelného hospodárstva Košice a príspevkovej organizácie K13 - Košické kultúrne centrá.

V ďalšom kole sa od 15. augusta až do 16. septembra budú môcť prihlásiť adepti na riadiace posty Správy mestskej zelene, Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Knižnice pre mládež a Mestských lesov. Podmienky výberových konaní vrátane kvalifikačných predpokladov, odbornej činnosti budú zverejnené na webstránke kosice.sk, jednotlivých mestských podnikov a ďalších komunikačných kanáloch.

Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí riadne a včas predložili všetky požadované doklady. Všetky termíny jednotlivých častí výberových konaní im budú oznámené elektronickou formou.

Organizácia

Zverejnenie požiadaviek

Uzávierka prihlášok (do 8.00 hod.)

Pozvánka na osobný pohovor

Osobný pohovor

Rozposlanie podkladov pre spracovanie stratégie

Doručenie stratégie uchádzačom

Neverejné vypočutie (od 8.00 hod.)

Verejné vypočutie (od 13.00 hod.)

Zverejnenie výsledkov

Menovanie do funkcie

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.  

 

 

 

19.7.2019

 

 

 

 

15.8.2019

 

 

 

do 18.08.2019

 

 

 

 

 

 

do 28.08.2019

 

 

 

do 30.08.2019

 

 

 

do 06.09.2019

 

9.9.2019

 

 

 

do 16.09.2019

 

 

 

do 01.10.2019

Dopravný podnik mesta Košice, a.s.  

10.9.2019

Tepelné hospodárstvo, s.r.o.  

11.9.2019

K 13 - príspevková organizácia  

12.9.2019

Knižnica pre mládež mesta Košice - prísp. organizácia  

 

 

 

 

15.8.2019

 

 

 

 

 

16.9.2019

 

 

 

 

do 30.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

do 12.10.2019

 

 

 

 

do 15.10.2019

 

 

 

 

do 21.10.2019

 

24.10.2019

 

 

 

 

do 04.11.2019

 

 

 

 

do 01.01.2020

Stredisko soc. pomoci mesta Košice - rozp. organizácia  

25.10.2019

Správa mest. zelene v Košiciach - prísp. org.  

29.10.2019

Mestské lesy Košice a.s.  

30.10.2019

Primátor: Vyberieme tých najlepších odborníkov

„Košice si zaslúžia fungujúce mestské podniky a organizácie. Preto teraz zverejňujeme plán ôsmych výberových konaní, z ktorých vyberieme tých najlepších odborníkov, aby ich riadili. Už počas kampane som sa vyhranil voči rodinkárstvu, korupcii a rozkrádaniu mestského majetku. Sľúbil som, že kamarátske kšefty skončia. Pri neodbornom a rodinkárskom „systéme“ obsadzovania vedúcich pozícii sa veľmi rýchlo ukázalo, že mestské podniky trpeli nielen finančne, ale aj morálne. Našim prvoradým zámerom je preto, aby ich manažment postupoval čo najtransparentnejšie, najhospodárnejšie, najodbornejšie a plnil verejný záujem,“ uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý).

Všetky časti výberových konaní sa budú riadiť rovnakým postupom. V úvodnej fáze si personalisti z košického magistrátu v spolupráci s odborníkmi na personalistiku a ľudské zdroje z externého prostredia prejdú všetky životopisy. Vyberú z nich 10 najvhodnejších kandidátov na konkrétny mestský podnik alebo organizáciu, s ktorými výberová komisia začne osobné pohovory.

Výberová komisia bude pozostávať 7 členov. Budú medzi nimi zástupcovia magistrátu, zástupca zamestnancov z konkrétneho podniku, odborník na danú oblasť bez prepojenia na tento podnik ako aj zástupcovia poslancov so zameraním na oblasť činnosti podniku.

Členovia výberovej komisie následne svojim rozhodnutím určia 5 uchádzačov, ktorí najlepšie splnili požadované kritériá a dostanú pozvánku na neverejné a zároveň aj verejné vypočutie.

Prvýkrát v histórii bude môcť uchádzačov „grilovať“ aj verejnosť

Vybraní uchádzači budú povinní na základe obdržaných podkladov a verejne dostupných informácií vypracovať a predložiť Stratégiu rozvoja organizácie.

Po neverejnej časti vypočutia výberovou komisiou dostane prvýkrát v histórii výberových konaní slovo aj verejnosť. Na verejných vypočutiach k všetkých ôsmym výberových konaní, ktorých sa môžu zúčastniť aj zástupcovia širokej verejnosti, bude mať každý uchádzač k dispozícií časový priestor 45 minút.

Pred verejnosťou bude môcť 10 minút odprezentovať svoju stratégiu rozvoja. Nasledujúcich 15 minút dostane na zodpovedanie otázok výberovej komisie a 20 minút bude mať na zodpovedanie otázok verejnosti.

Výberová komisia potom na základe bodového hodnotenia odporučí v každom z ôsmych konkurzov primátorovi mesta najvhodnejšieho kandidáta, ktorého Jaroslav Polaček predloží poslancom na schválenie počas rokovania Mestského zastupiteľstva.

Mestské podniky budú prosperovať len s profesionálnymi manažérmi

„Dali sme si záležať na každom detaile a nastavili sme férové a transparentné výberové konania. My nepotrebujeme funkciami v mestských podnikoch splácať politické účty alebo sa zavďačovať rôznym podnikateľským skupinám. Hľadáme manažérov a zároveň aj partnerov v spoločnom úsilí urobiť z Košíc fungujúce mesto a pre ktorých bude prvoradý verejný záujem. Mestské podniky budú prosperovať, len ak ich budú riadiť profesionálni manažéri a manažérky a nie politickí nominanti. Som presvedčený, že spolu s odborníkmi vyberú komisie tých najlepších, ktorých potom budem môcť predložiť na schválenie poslancom,“ dodal primátor Polaček.

Zverejnenie výsledkov na post riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice, Bytového podniku mesta Košice, Tepelného hospodárstva Košice a príspevkovej organizácie K13 - Košické kultúrne centrá sa uskutoční do 16. septembra 2019 a ich menovanie do funkcie by po schválení poslancami malo byť po 1. októbri 2019. Základné platy riaditeľov v týchto mestských podnikoch a organizáciách budú dosahovať 3000 eur – 4000 eur mesačne + vopred stanovená flexibilná platová zložka naviazaná na dosahovanie ročných výkonnostných ukazovateľov a plnenie manažérskych cieľov.

Pri ďalšom kole výberových konaní na posty riaditeľov Správy mestskej zelene, Strediska sociálnych služieb mesta Košice, Knižnice pre mládež a Mestských lesov budú ich výsledky zverejnené do 4. novembra 2019 a nástup do funkcie po schválení poslancami sa uskutoční od 1.1.2020.