Prejsť na obsah

MESTO KOŠICE – Mestská polícia v Košiciach

MESTO KOŠICE – Mestská polícia v Košiciach

vyhlasuje konanie na výber uchádzačov -  doplnenia stavu  pracovných miest

MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY

s termínom nástupu: január 2020

Neodpustiteľné predpoklady:

 • bezúhonnosť
 • vek 21 rokov a viac
 • úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
 • fyzická zdatnosť a psychická spôsobilosť

 

Ďalšie kritéria  a požiadavky:

  • vítaný zbrojný preukaz
  • vodičské oprávnenie sk. B

 

Uchádzači sa dostavia dňa 16.10.2019 alebo 23.10.2019 o 8,30 hod. do vestibulu  budovy Magistrátu mesta Košice, ulica Tr. SNP 48 v Košiciach.

Záujemcovia predložia nasledovné dokumenty:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • vyplnený osobný dotazník,
 • štrukturovaný životopis,
 • dokladom o vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

 

Mestská polícia
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
www.kosice.sk 

Kontakty:

Email: msp@kosice.sk
Mgr. Proks Pavol   055/6419406 ; 0918937416
Ing. Čereiová  Diana  055/6419485; 0918937306