Prejsť na obsah

Mesto ocenilo inšpiratívnych pedagógov svojich škôl

V zaplnenej sále Historickej radnici sa v utorok večer uskutočnilo slávnostné oceňovanie pedagógov zo základných škôl (ZŠ), materských škôl (MŠ), základných umeleckých škôl (ZUŠ) a Centier voľného času (CVČ) v meste. Z rúk primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý), jeho námestníčky Lucie Gurbáľovej (KDH) a námestníka Marcela Gibódu (nezávislý) a vedúcej oddelenia školstva magistrátu Beáty Lopušniakovej, si ocenenia za ich prácu v školstve a prínos k vzdelávaniu detí prevzalo tucet učiteľov zo ZŠ, dvaja zo ZUŠ, jeden z CVČ, osem z MŠ a z jednej cirkevnej ZŠ.

Košické základné školy patri medzi najlepšie na Slovensku

Primátor poďakoval všetkým pedagógom v meste za pozornosť, ktorú venujú svojim žiakom a za hľadanie inovatívnych metód a foriem práce. Zdôraznil, že ich zásluhou ponúkajú školské zariadenia v Košiciach kvalitné vzdelanie a dosahujú výborné výsledky, na ktoré môžu byť všetci patrične hrdí. To dokumentuje aj hodnotenie Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), podľa ktorého je najlepšou základnou školou na Slovensku cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej ulici. Na šiestom mieste skončila ZŠ Staničná 13, pätnástu priečku obsadila ZŠ Krosnianska 4. Medzi najúspešnejšími ZŠ na Slovensku sú z Košíc ešte aj ZŠ Mateja Lechkého na ulici J. Pavla II. (43. miesto), ZŠ Nám. L. Novomeského (56. miesto), ZŠ Park Angelinum (72. miesto), ZŠ Požiarnická 3 (86. miesto).

Slávnostné oceňovanie sa tradične uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov. Jeho program svojim vystúpením obzvláštnil aj známy herec Lukáš Latinák. Ten nielen prítomným slovenčinárom viac, či menej vážne prezentoval svoje skúsenosti s povinným čítaním, rozprávkami i slovenskou poéziou vo svojom literárnom pásme pod nevšedným názvom „Tatranský poetický biftek, alebo tak trocha poézie nikoho nezabije“.

Mesto investuje milióny do zlepšovania kvality vzdelávacích inštitúcií

Mesto Košice má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 34 základných škôl, 56 materských škôl, 5 základných umeleckých škôl ako aj jedno Centrum voľného času a jednu jazykovú školu. Každý rok investuje z vlastných zdrojov a eurofondov milióny eur do opráv a rekonštrukcie školských budov, vrátane opráv telocviční a školských športových areálov. 

Medzi najvýznamnejšie investície v uplynulých mesiacoch patrilo napr. otvorenie rozšírenej MŠ na Oštepovej ulici o dve triedy spolu s rekonštrukciou ďalších jej priestorov, rekonštrukcia plavárne na ZŠ Tomášikova alebo ukončenie výstavby školskej športovej haly na ZŠ s MŠ Želiarska. Už onedlho sa začne s prevádzkou vynoveného ihriska a novej atletickej trojdráhy na ZŠ Janigova a zmodernizovaného atletického oválu a ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8.

Zoznam ocenených: Dagmar Obšatníková (ZŠ Bukovecká 17), Mária Šafaříková (ZŠ Drábova 3), Kamila Hrivňáková (ZŠ Hroncova 23), Ľubomíra Macháčová (ZŠ Kežmarská 28), Alena Rapčan Štrompová (ZŠ Ľudovíta Fullu Maurerova 21), Petra  Hromková (ZŠ Nám. Laca Novomeského 2), Zuzana Nálepková (ZŠ Polianska 1), Tatiana Bognová (ZŠ Požiarnická 3), Mária Rimáková (ZŠ Starozagorská 8), Martina Leško Pakosová (ZŠ s MŠ Želiarska 4), Jozef Varga (ZŠ Družicová 4), Vlastimil Borufka (ZŠ Mládežnícka 3), Viera Kovaľová (ZUŠ Bernolákova 26), Ľubov Gerusová (ZUŠ Jantárová 6), Peter Kaňuk (Centrum voľného času Orgovánová 5), Magdaléna Timková (MŠ Melánie Nemcovej Budapeštianska 3), Angelika Kleinová (MŠ Lidické námestie 18), Jana Bakalárová (MŠ Obrancov mieru 16), Dana Šibalová (MŠ Watsonova 2), Tatiana Weissová (MŠ Budapeštianska 1), Marta Tafnerová (MŠ Polianska 4), Zlata Antaliková (MŠ Cottbuská 34), Margita Jančišinová (MŠ Jenisejská 24), vedenie školy a pedagogickí zamestnanci ZŠ sv. Cyrila a Metoda Bernolákova.