Prejsť na obsah

Mestskí poslanci rozhodli o držiteľoch Cien mesta

Poslanci košického mestského zastupiteľstva na dnešnom (27. 3.) mimoriadnom rokovaní schválili držiteľov Cien mesta. Za návrh hlasovalo 26 poslancov, šiesti sa zdržali a traja poslanci boli proti. V zmysle Štatútu mesta Košice boli koncom minulého roka oslovené subjekty z jednotlivých sfér spoločenského života, aby predložili návrhy na ocenenie Cenou mesta Košice a Cenou primátora. Výzva na predkladanie návrhov bola uverejnená aj na webstránke mesta. 

Cenu mesta Košice môže udeliť Mestské zastupiteľstvo v Košiciach za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Cena mesta Košice sa udeľuje každoročne raz v roku, najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom. Cena mesta „in memoriam“ sa udeľuje najneskôr do dvoch rokov po úmrtí osobnosti navrhnutej na ocenenie.

Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, orgány mestských častí, zástupcovia širokej verejnosti, najmä občianske združenia, humanitárne, kultúrne, cirkevné, umelecké, vedecké, vzdelávacie, podnikateľské a športové inštitúcie, ako aj ďalší obyvatelia mesta.

Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) v súlade so Štatútom mesta Košice menoval pracovnú komisiu na posúdenie doručených návrhov a navrhnutie jednotlivcov a kolektívov na ocenenie Cenou mesta Košice v roku 2024. Komisia k posudzovaniu návrhov na ocenenie sa zišla na pracovnom rokovaní dňa 21. februára 2024. Deväťčlennú komisiu na čele s viceprimátorkou Luciou Gurbáľovou (KDH) tvorilo osem poslancov zastupiteľstva a poverený vedúci Archívu mesta Košice Michal Tunega. Spomedzi navrhnutých kandidátov na ocenenie vybrali 10 jednotlivcov, z toho troch na cenu "in memoriam", a 3 kolektívy. 

„Tradícia oceňovania košických osobností naprieč sférami spoločenského života oslavuje tento rok 30 rokov. Je to príležitosť pripomenúť si a oceniť prácu a úspechy ľudí, na ktoré sa možno vo víre každodenného života zabúda. O význame udeľovanie Cien miesta svedčí aj fakt, že mnohých laureátov nominovali známe košické osobnosti ako bývalý prezident SR Rudolf Schuster, dekan strojníckej fakulty Technickej univerzity Jozef Živčák či košický arcibiskup metropolita Bernard Bober,“ povedal primátor Jaroslav Polaček (nezívislý). 

 

KTO ZÍSKAL CENU MESTA KOŠICE?

Jednotlivci:

1. Zuzana Borhyová – Kleinová - pri príležitosti životného jubilea 90 rokov a za celoživotný prínos pre kultúrny a spoločenský život v Košiciach.

2. Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD. - za významný prínos pri organizovaní a podpore humanitárnych, celospoločenských, cirkevných a športových aktivít organizovaných na území mesta

3. Ing. Anton Glezgo - pri príležitosti životného jubilea 75 rokov, ukončenia aktívneho výkonu funkcie predsedu Klubu národnostných menšín a Pamätnej izby Sándora Máraiho po 23 rokoch a za dlhoročnú aktívnu verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a komunít v oblasti spolupráce národnostných menšín.

4. doc. Ing. František Jakab, PhD., in memoriam - za celoživotné zásluhy v oblasti informačných technológií, inovačného podnikania a regionálneho rozvoja

5. PhDr. Eva Kissová - za jedinečnú športovú reprezentáciu mesta Košice, keď odbehla 110 maratónov

6. Mgr. art. Ivan Krúpa - pri príležitosti životného jubilea 65 rokov a za celoživotný prínos pre kultúrny a spoločenský život v meste

7. MUDr. Duňa Luczyová, in memoriam - za celoživotnú obetavú prácu lekárky ORL oddelenia a homeopatky a za jej 50-ročnú starostlivosť o obyvateľov mesta a kraja

8. MVDr. Ján Rosocha, CSc., in memoriam - za významný celoživotný prínos v oblasti výskumu bunkovej liečby a tkanivového bankovníctva na Slovensku.

9. Ing. Peter Vidašič - za významný prínos k rozvoju športovej disciplíny tanec na vozíku a za jedinečnú reprezentáciu mesta

10. Tobias Zámbory - za reprezentáciu mesta a Slovenska vo vodnom lyžovaní za vlekom

 

Kolektívy:

1. Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského - pri príležitosti 30. výročia jeho vzniku a za významný prínos v oblasti vzdelávania a výchovy

2. Národná transfúzna služba SR - Odberné a spracovateľské centrum Košice – za  významný dlhoročný prínos pri odbere, spracovaní, distribúcii a využití krvi a krvných zložiek a pri poskytovaní bezpečnej hemoterapie pre pacientov zdravotníckych zariadení mesta

3. Staromestské divadlo Petra Raševa - pri príležitosti 25. výročia vzniku za dlhoročný prínos v oblasti kultúry v meste Košice a významnú podporu slobodnej divadelnej a umeleckej tvorby.