Prejsť na obsah

Opakované výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice

Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
vyhlasuje opakované výberové konanie na obsadenie funkcie
 
generálny riaditeľ
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť,
Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO: 31 701 914 (DPMK)
 
Uzávierka prihlášok na výberové konanie:  21 dní odo dňa zverejnenia inzerátu - do 12.11.2019
 
Podrobné informácie o podmienkach výberového konania sú uvedené v prílohách