Prejsť na obsah

Poslanci trvajú na doplatení podielových daní mestským častiam

Jedným z bodov stredajšieho mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva bola informácia k vyplateniu podielových daní mestským častiam v roku 2023 a návrh na zrušenie niektorých uznesení mestského zastupiteľstva.

Poslanci sa zaoberali návrhom košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva č. 355 a 356 z 8. februára 2024. To sa týkalo žiadosti o vyplatenie časti podielových daní mestským častiam vo výške 1 411 100 eur, ktoré neboli rozpočtovým opatrením vyplatené v decembri roku 2023 a zároveň požiadavkou zapracovať túto položku do rozpočtu mesta Košice na rok 2024. 

Krátenie podielových daní pre mestské časti z konca minulého roka napadla skupina starostov a poslancov, avšak zmena rozpočtu mesta Košice, ktorá znížila podiel mestských častí z výnosu dane z príjmov fyzických osôb bola podľa Krajskej prokuratúry v poriadku. Návrh na zrušenie uznesení, ktoré majú priniesť mestským častiam spornú sumu finančných prostriedkov nenašiel v poslaneckom zbore dostatočnú podporu. Z 34 prítomných poslancov boli za 12, proti boli 19 a 3 poslanci sa zdržali.

„Skupina poslancov povýšila vlastné politické ciele nad záujmy mesta Košice. Neprijatím návrhu uznesenie posielajú do mestských častí ďalší balík peňazí, pričom mesto nechajú živoriť a vytvárajú bezprecedentný tlak na zostavenie vyrovnaného rozpočtu mesta. Obyvateľov si berú za rukojemníkov, pričom im zbabelo nedokážu vysvetliť, na ktorých rozpočtových položkách mesta chcú ušetriť. Pre mestské časti, ktorých sú sami starostami či poslancami žiadajú navyše 1,4 milióna eur. Pre nich je to možno dôležitá položka na chody úradov a platy zamestnancov, ktorých majú mimochodom sumárne viac ako mesto Košice, no pre nás a pre Košičanov to znamená napríklad 14 kilometrov neopravených ciest, menšiu kvalitu MHD alebo zhoršenú bezpečnosť v uliciach. Prokuratúra pritom potvrdila oprávnenosť, zákonnosť a legitimitu rozpočtového opatrenia a nevyplatenie týchto finančných zdrojov mesta Košice na konci uplynulého roka,“ uviedol po skončení rokovania mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).

Za necelý rok pritom mestské časti ukrojili navyše z peňazí mesta približne 10 miliónov eur, a to zmenou štatútu mesta Košice, v ktorom si ukotvili vyššie percento príjmov podielových daní, čo ročne predstavuje 3,5 milióna eur a nesolidárnym prístupom voči mestu pri štátnej dotácii na pomoc odídencom z Ukrajiny, pri ktorom si mestské časti rozdelili 6,6 milióna eur. Doplatenie podielových daní vo výške 1,4 milióna eur preto primátor mesta aj vzhľadom na rozhodnutie prokuratúry považuje za neprijateľné. 

„I naďalej bude našou prioritou odborne diskutovať a hľadať riešenie finančnej krízy, či už na Finančnej komisii alebo priamo na zastupiteľstve a zároveň chrániť hospodárske a finančné záujmy mesta Košice a jeho obyvateľov,“ dopĺňa  primátor Polaček.