Prejsť na obsah

V Košiciach sa rozšíria možnosti sociálneho bývania

Mesto Košice zvýši vďaka spolupráci s charitatívnymi organizáciami kapacity sociálneho bývania pre rodiny s maloletými deťmi, ktorých finančná situácia nedovoľuje zaobstarať, resp. prenajať si vlastné bývanie. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na svojom utorkovom zasadnutí prenájom šiestich tzv. hybridných bytov v neužívania schopnom stave pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Zelenú dali takisto výpožičke pozemkov a budovy na Kórejskej ulici pre Arcidiecéznu charitu Košice, kde by malo vzniknúť ďalších päť bytov pre rodiny s deťmi.

„Spolu s pánom primátorom Polačekom vítame s veľkým nadšením všetky projekty charitatívnych organizácií. Uvedomujeme si, aká ťažká je u nás situácia v tejto oblasti. Stúpa počet rodín v núdzi aj jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc a každému žiaľ nevieme vyhovieť. Úsmev ako dar a Arcidiecézna charita nás oslovili, či by bolo možné pomôcť s týmito ich projektami. Dlhodobo s nimi spolupracujeme a komunikujeme, máme s nimi pozitívne skúsenosti z minulosti. Každá takáto požiadavka je nám blízka. Hľadali sme spoločné riešenie a som rada, že náš návrh akceptovali aj poslanci, hoci niektorí nezaradení a členovia Košického klubu chceli najprv oba body stiahnuť z rokovania,“ vysvetľuje predkladateľka návrhu a košická viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH).

L. Gurbáľová: Postupne dávame do poriadku zanedbané byty

Poltucet malometrážnych hybridných bytov vo vlastníctve mesta sa nachádza v mestských častiach Sever a Západ. Ich výmera predstavuje od 19 do 22 metrov štvorcových. Spoločnosť Úsmev ako dar ich dostane do prenájmu na dobu 15 rokov. Na vlastné náklady ich zrekonštruujú a v spolupráci s mestom ich prenajmú ľuďom s trvalým pobytom v Košiciach, ktorí sú ohrozené stratou bývania.

„Viackrát sme na túto tému rozprávali s šéfom Úsmevu ako dar pre východné Slovensko Radom Drábom. Boli sme veľmi radi, keď prišli s ponukou, že vedia získať externé zdroje na rekonštrukciu týchto našich bytov, ktoré neboli využívané z dôvodu ich zlého technického stavu. Hoci sa postupne snažíme dať všetky byty do poriadku, aj kvôli finančnej situácii, ich to nedokážeme zrekonštruovať až tak rýchlo. Keďže chceme pomáhať sociálne odkázaným rodinám v meste, rozhodli sme sa spolupracovať s tými, ktorí to majú dobre zorganizované, disponujú starostlivým a odborne vyškoleným personálom a vedia aj zveľadiť byty. Predpokladáme, že po zvládnutí všetkých stavebných prác a administratívnych záležitostí by ešte v tomto roku mohli byť tieto byty ponúknuté rodinám v núdzi,“ uviedla viceprimátorka.

Zrekonštruovalo sa 41 hybridných bytov

Mesto má v súčasnosti postupne rekonštruuje nevyužívané hybridné byty. Za posledných sedem rokov bolo daných do užívania 41 bytov v domoch so zmiešaným vlastníctvom. Desať bytov bolo ešte v roku 2020 prenajatých Nadácii Dedo v rámci projektu Housing first. Vďaka tomuto projektu sa už niektoré rodiny vymanili z problémov, presunuli sa do vlastného bývania a mohli sa tak naplno zaradiť do spoločnosti.

Lucie Gurbáľová zdôrazňuje, že práve úspech projektu presvedčil vedenie mesta, že sa oplatí takýmto spôsobom pomáhať ľuďom. Ďalšie štyri také byty preto mesto v uplynulom roku prenajalo Úsmevu ako dar v bývalej materskej školy v Pereši. Aj tam sa po rekonštrukcii nasťahovali rodiny, ktoré boli z rôznych dôvodov ohrozené stratou bývania. Spoločný a bezpečný domov podľa Rada Drába získali napríklad osamelá matka s deťmi alebo babka, ktorá sa príkladne stará o svoje vnúčatá.

Koncom minulého roka mesto prostredníctvom BPMK zrekonštruovalo štyri byty v mestských častiach západ a Dargovských hrdinov, o ich budúcich nájomcov rozhodne bytová komisia. Zároveň BPMK chce aj tento rok zrekonštruovať ďalšie byty v neužívania schopnom stave. Ich celkový počet bude závisieť od financií, ktoré na to vyčlenia poslanci v rozpočte na rok 2024.

Na Kórejskej ulici nájdu bývanie ďalšie rodiny v bytovej núdzi

Po utorkovom schválení výpožičky pozemkov a budovy na Kórejskej ulici pre Arcidiecéznu charitu Košice (ADCH) by takisto ešte tento rok tam mohlo nájsť svoje bývanie ďalších 5-6 rodín. Nehnuteľnosť v mestskej časti Juh vrátilo do správy mesta Košice v závere minulého roka Centrum voľného času po tom, čo zrušilo aj posledné dva svoje krúžky a presunulo ich do iných priestorov. Budova bola už dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Mala namoknuté múry a po stenách boli plesne. Keďže jej členenie nebolo vhodné pre výchovno-vzdelávací proces a mesto by muselo investovať obrovské finančné zdroje do jej rekonštrukcie, našlo sa riešenie v podobe poskytovania sociálnych služieb pre matky s deťmi. Bude to po dobu troch rokov s možnosťou dohodnúť si túto výpožičku opakovane.

„Do projektu výpožičky sme išli z viacerých dôvodov. Arcidiecézna charita nás dlhodobo oslovuje s požiadavkami, že takýchto zariadení pobytových sociálnych služieb v meste je málo a preto pre nich dlhodobo hľadáme budovy a priestory. Kvôli príchodu Volva sme sa ako mesto zaviazali zabezpečiť kapacity a dostupnosť vzdelávania v angličtine. V budove našej bývalej ZŠ na Poľnej ulici v Košickej Novej Vsi sídli Krízové centrum pre matky s deťmi prevádzkované ADCH ako aj Košice International School (KEIS), ktorá má na takéto vzdelávanie potrebné certifikáty a najlepšie predpoklady. Keďže sa kvôli Volvu budú ďalej rozširovať, požiadali sme vedenie Arcidiecéznej charity, aby im uvoľnila časť priestorov na Poľnej. Išlo by zhruba o toľko ľudí, koľko by mohlo nájsť svoje nové bývanie na Kórejskej ulici."

Prednostné právo tam budú mať Južania

Viceprimátorka Gurbáľová vyslovila spokojnosť, že charita pristúpila na tento zámer a budovu na Kórejskej ulici si aj prostredníctvom externých zdrojov dokážu opraviť tak, aby tam mohli poskytovať sociálne služby v rámci krízového centra pre matky s deťmi.

„Keď si chcú túto službu do konca augusta zaregistrovať, aby mohli na jej financovanie dostať finančný príspevok, musia mať dovtedy prerobené a skolaudované priestory. Z tohto dôvodu predpokladáme, že na jeseň budeme môcť začať postupné sťahovanie z Košickej Novej Vsi do nových priestorov. Na Poľnej ulici je aktuálne okolo 120 klientov. Efektívnejšie sú menšie zariadenia s nižším počtom klientov, čo bude aj tento prípad.“

Ako dodala, po dohode s budúcim nájomcom je filozofia nastavená tak, aby v tomto zariadení mali prednostné právo na umiestnenie rodiny z mestskej časti Juh.