Prejsť na obsah

Výberové konanie - MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY

MESTO KOŠICE – Mestská polícia v Košiciach

vyhlasuje konanie na výber uchádzačov -  doplnenia stavu  pracovných miest

MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY

s termínom nástupu: september 2019

Neodpustiteľné predpoklady:

 • bezúhonnosť
 • vek 21 rokov a viac
 • úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
 • fyzická zdatnosť a psychická spôsobilosť 

 

Ďalšie kritéria  a požiadavky: 

 • vítaný zbrojný preukaz
 • vodičské oprávnenie sk. B 

 

Uchádzači sa dostavia dňa 20.06.2019  o 8,30 hod. do vestibulu  budovy Magistrátu mesta Košice, ulica Tr. SNP 48 v Košiciach.

Záujemcovia predložia nasledovné dokumenty:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • vyplnený osobný dotazník,
 • štrukturovaný životopis,
 • dokladom o vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti 

 

Mestská polícia

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

www.kosice.sk

 

Kontakty:

Email: msp@kosice.sk

 

Mgr. Proks Pavol   055/6419406 ; 0918937416

Ing. Čereiová  Diana  055/6419485; 0918937306