Prejsť na obsah

Žiadosť OÚ Košice, odbor SoŽP, Komenského 52, Košice o zverejnenie na úradnej tabuli: „Rozhodnutie č. OU-KE-OSZP2-2024/011688-011 zo dňa 08.04.2024“