Prejsť na obsah

Zverejnenie dokumentov_ IROP - verzia 16.0_Príručka pre prijímateľa - verzia 8.3

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle RO pre IROP boli zverejnené dokumenty: 

 

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 verzia 16.0

https://mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/integrovany-regionalny-operacny-program/integrovany-regionalny-operacny-program-2014-2020-verzia-16-0/

  

Príručka pre prijímateľa v. 8.3 účinná od 15.12.2023

https://mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/prirucka-pre-prijimatela/prirucka-pre-prijimatela-verzia-8-3/