Prejsť na obsah

Katalóg ulíc

Názvy ulíc sú súčasťou orientačného systému mesta. Majú prispievať k lepšej orientácii obyvateľov a návštevníkov mesta a k spoľahlivému označeniu bydliska fyzických osôb alebo sídla právnických osôb, alebo umiestnenia významných objektov.

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 286/2015 na svojom VIII. rokovaní dňa 14. decembra 2015 v súlade s § 2b a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 163/2015 Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice (Pravidlá určovania názvov ulíc), na základe ktorého mesto Košice vedie evidenciu ulíc v katalógu ulíc.

 

Ďakujeme za podnety a návrhy užívateľov, ku ktorým prihliadneme pri údržbe katalógu. 
Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením príslušnej žiadosti uvedenej na adrese https://www.kosice.sk/clanky/skupina/formulare-a-ziadosti 
na e-mail: archiv@kosice.sk  

Pravidlá pre určovanie názvov ulíc (Všeobecne záv. nariadenie č.163)

Zoznam použitých zdrojov informácií pri zostavovaní katalógu 


Filter ulíc podľa písmena:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | VŠETKY


Názov ulice Mestská časť PSČ VZN Poznámka
Jabloňová Košice - Šaca 04015 ---
Jačmenná Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Jahodová Košice - Sever 04001 --- Jahodná
Jakobyho Košice - Staré Mesto 04001 --- Zoltán utca (Zoltánova ulica), Kolískova ulica, Ráškyho ulica.
Jaltská Košice - Dargovských hrdinov 04022 ---
Jána Pavla II Košice - Sídlisko KVP 04023 č. 92 od roku 2007 pôvodne Lechkého
Janigova Košice - Sídlisko KVP 04023 ---
Janitorova Košice - Barca 04017 č. 110 od r. 2009
Jánošíkova Košice - Juh 04001 ---
Jantárová Košice - Juh 04001 --- Olbrachtova, Revolučná
Jantárové námestie Košice - Západ 04011 --- Nám.Čs.samopalníkov
Jarabinová Košice - Vyšné Opátske 04022 č. 153 od r. 2012, preschválená v r. 2014
Jarková Košice - Šaca 04015 ---
Jarmočná Košice - Juh 04001 ---
Jarná Košice - Staré Mesto 04001 --- Pilsudsky utca
Jaseňová Košice - Košická Nová Ves 04014 ---
Jasovská Košice - Pereš 04011 ---
Jasovská Košice - Lorinčík 04011 --- od r. 2017
Jasuschova Košice - Sídlisko KVP 04023 ---
Javorová Košice - Juh 04001 ---
Jazdecká Košice - Sever 04001 ---
Jazerná Košice - Juh 04012 ---
Jazmínová Košice - Západ 04011 ---
Jazvečia Košice - Ťahanovce 04013 ---
Jedlíkova Košice - Západ 04011 ---
Jedľová Košice - Sever 04001 --- Janouškova, Jabloňová
Jegorovovo námestie Košice - Dargovských hrdinov 04022 ---
Jelenia Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Jelšavská Košice - Pereš 04011 --- od r. 1999
Jelšová Košice - Vyšné Opátske 04022 č. 153 od r. 2012, preschválená v r. 2014, predĺžená v r. 2020
Jenisejská Košice - Nad jazerom 04012 ---
Jesenná Košice - Staré Mesto 04001 --- Tisza I. utca
Jesenského Košice - Staré Mesto 04001 --- Lisskova ulica, Róka utca (Líščia ulica), Jókai utca, Jókaiho ulica.
Jihlavská Košice - Západ 04011 ---
Jilemnického Košice - Staré Mesto 04001 ---
Jiskrova Košice - Staré Mesto 04001 --- Arpád utca (Arpádova ulica), Bezerédy utca (Bezerédyho ulica).
Juhoslovanská Košice - Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Junácka Košice - Sever 04001 ---
Južná trieda Košice - Juh 04001 --- Via regia versus Pestin et Tokaj et Szebes (Kráľovská cesta do Pešte, Tokaja a Šebastoviec), Stredna ulica, Közép utca (Stredná ulica), Pesti út (Peštianska cesta), Peštianska trieda, Švehlova trieda, Honvédek útja (Domobranecká cesta), Trieda Červenej armády, Trieda Sovietskej armády.
Južné nábrežie Košice - Vyšné Opátske 04001 --- Kozép utcza (Ot.p.), Pesti út, Peštianska tr. – Švehlova ?, Honvédek útja, Trieda Červenej armády, Trieda Sovietskej armády