Prejsť na obsah

Katalóg ulíc

Názvy ulíc sú súčasťou orientačného systému mesta. Majú prispievať k lepšej orientácii obyvateľov a návštevníkov mesta a k spoľahlivému označeniu bydliska fyzických osôb alebo sídla právnických osôb, alebo umiestnenia významných objektov.

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 286/2015 na svojom VIII. rokovaní dňa 14. decembra 2015 v súlade s § 2b a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 163/2015 Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice (Pravidlá určovania názvov ulíc), na základe ktorého mesto Košice vedie evidenciu ulíc v katalógu ulíc.

 

Ďakujeme za podnety a návrhy užívateľov, ku ktorým prihliadneme pri údržbe katalógu. 
Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením príslušnej žiadosti uvedenej na adrese https://www.kosice.sk/clanky/skupina/formulare-a-ziadosti 
na e-mail: archiv@kosice.sk  

Pravidlá pre určovanie názvov ulíc (Všeobecne záv. nariadenie č.163)

Zoznam použitých zdrojov informácií pri zostavovaní katalógu 


Filter ulíc podľa písmena:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | VŠETKY


Názov ulice Mestská časť PSČ VZN Poznámka
Laborecká Košice - Západ 04011 ---
Lackova Košice - Krásna 04018 --- Šmidkeho
Ladožská Košice - Nad jazerom 04012 ---
Ľanová Košice - Barca 04017 ---
Lechkého ulica Košice - Sídlisko KVP 04023 č. 246 od r. 2023
Lermontovova Košice - Staré Mesto 04001 --- Moyzesova ulica, Sibrik utca (Löfflerova ulica).
Lesná Košice - Sever 04001 ---
Lesnícka Košice - Západ 04011 ---
Letecká Košice - Sever 04001 ---
Letná Košice - Sever 04001 --- Nyár utca (Letná ulica), Prohászka Ottokár utca, Švermova ulica.
Letná Košice - Staré Mesto 04001 --- Nyár utca (Letná ulica), Prohászka Ottokár utca, Švermova ulica.
Levanduľová Košice - Šebastovce 04017 č. 102 od r. 2008
Levická Košice - Západ 04011 č. 139 od r. 2013
Levočská Košice - Nad jazerom 04012 --- od Donskej po Dneperskú: Bajkalská
Lidické námestie Košice - Dargovských hrdinov 04022 ---
Liesková Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Lichardova Košice - Juh 04001 ---
Limbová ulica Košice - Lorinčík 04011 č. 230 od r. 2022
Lipová Košice - Juh 04001 ---
Liptovská Košice - Sever 04001 ---
Löfflerova Košice - Staré Mesto 04001 --- Sibrik utca, Šibrikova ulica, Kukoreliho ulica.
Lomená Košice - Staré Mesto 04001 --- Tört utca
Lomnická Košice - Sever 04001 ---
Lomonosovova Košice - Juh 04001 ---
Londýnska Košice - Juh 04001 ---
Lorinčícka ulica Košice - Lorinčík 04011 č. 230 od r. 2022
Lorinčík Košice - Lorinčík 04011 ---
Lovecká Košice - Kavečany 04001 ---
Lubina Košice - Nad jazerom 04012 ---
Lučenecká Košice - Západ 04011 ---
Lúčna Košice - Šaca 04015 ---
Lúčnicová ulica Košice - Lorinčík 04011 č. 187 od r. 2017
Ludmanská Košice - Juh 04001 ---
Ľudová Košice - Západ 04011 --- Ľudových milícií
Ludvíkov dvor Košice - Šaca 04015 ---
Lupkovská Košice - Dargovských hrdinov 04022 ---
Lyžiarska Košice - Kavečany 04001 ---