Prejsť na obsah

Verejné obstarávania v mestských podnikoch mesta Košice

K 13 – Košické kultúrne centrá

webstránka werejného obstarávania:

https://k13.sk/verejne-obstaravanie  


Knižnica pre mládež mesta Košice

webstránka werejného obstarávania:

https://www.kosicekmk.sk/index.php/verejne-obstaravanie


Zoologická záhrada Košice

webstránka werejného obstarávania /profil verejného obstarávateľa/:

https://zookosice.sk/about/povinne-zverejnovanie/verejne-obstaravanie-2019.html


Správa mestskej zelene v Košiciach

webstránka werejného obstarávania /profil verejného obstarávateľa/:

https://www.smsz.sk/taxonomy/term/55 


Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

webstránka werejného obstarávania:

http://www.sspmk.sk/category/verejne-obstaravanie/zakazky-s-nizkou-hodnotou-verejne-obstaravanie/


Psychosociálne centrum

webstránka werejného obstarávania:

https://pscentrum.sk/o-nas/zverejnovane-dokumenty/vyzvy/2019/