Prejsť na obsah

Úradná tabuľa

Výzva a Zverejnenie údajov k žiadosti U.S.Steel Košice, s.r.o.

Zverejnenie a Výzva dotknutej verejnosti a osobám na písomné prihlásenie sa za účastníka konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka nie nebezpečných odpadov U.S.Steel Košice, s.r.o. - zvýšenie kapacity V....

Projekty mesta

Výstavba novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska č. 4, Košice

Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre kvalitnú športovú prípravu pre deti ZŠ a MŠ Želiarska, pre deti navštevujúce mládežnícke a športové kluby a zároveň prispieť k rozvoju amatérskeho športu v nižších ligách a zvýšeniu telesnej zdatnosti